De Vrienden Bokaal

De Vrienden houden van de Nimrod om het mooie werk wat daar te zien is. Het werk van de hond, van de voorjager en natuurlijk het samenwerken van beide.

Met ingang van dit jaar wordt “De Vrienden Bokaal” uitgereikt aan die combinatie op de Nimrod die de vrienden het meest aanspreekt. Dat hoeft overigens niet perse de combinatie met de meeste apporten te zijn.

Wil je ook meestemmen op de dag van de Nimrod, word dan Vriend van de Nimrod

bokaal
Dit zijn de regels:

1. Stemmen mogen die vrienden die op de dag van de Nimrod aanwezig zijn en hebben betaald.
2. Stemming vind plaats middels stembiljetten vanaf het moment dat de proeven zijn afgelopen in de grote zaal/tent.
3. Na afloop van het juryberaad stopt de vriendenstemming, er kunnen dan geen stemmen meer worden uitgebracht.
4. Er kan gekozen worden uit de deelnemers van de dag.
5. Vrienden die ook deelnemer zijn, zijn uitgesloten van deelname aan de stemming.
6. Het koppel met de meeste stemmen krijgt de wisselbokaal en een medaille als aandenken, deze worden uitgereikt voordat de einduitslag van de wedstrijd bekend wordt gemaakt.