Vrienden van de Nimrod

De doelstelling van de club “Vrienden van de Nimrod” is om met het gedoneerde geld een garantie te verkrijgen om in de toekomst ten alle tijden een Nimrod te kunnen organiseren.

De jaarlijkse bijdrage is € 30,00

Het lidmaatschap gaat altijd in op de dag van de Nimrod, oftewel de tweede maandag in november. De Nimrod vindt dit jaar plaats op maandag 13 november. De organisatie is in handen van de Commissie Jachthondenproeven (CJP) i.s.m. de afdeling Limburg van De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Als u lid bent van Vriend van de Nimrod leveren wij een aantal aansprekende tegenprestaties.

In de tent is er ‘s ochtends tot 09.00 uur en ’s middags vanaf 16.00 uur een speciale Vriend van de Nimrod-stand. Tijdens de proeven is er voor al uw vragen of voor nadere kennismaking een stand op het buitenterrein.

Vrienden die zich melden bij de stand krijgen;

  • De Nimrod-pin 2017. Bent u de pin van de vorige jaren kwijt, meld u zich dan bij de stand.
  • Nimrod-programmaboekje 2017, indien reeds in uw bezit dan krijgt u € 5,00 reductie op uw jaarlijkse bijdrage.
  • Consumptiebon voor koffie of thee.
  • Vrienden stellen een ’De Vriend van de Nimrod Prijs’ beschikbaar, voor de meest aansprekende combinatie die deel heeft genomen aan de Nimrod 2017. Uitsluitend diegene die alle proeven heeft doorlopen en niet is gediskwalificeerd, komt in aanmerking voor de prijs. In geval van ex aequo is het hoogste aantal behaalde punten op de Nimrod beslissend. Vanaf 16.00 uur kunnen Vrienden stemmen op de voor hen meest aansprekende combinatie (deze combinatie moet voldoen aan het reglement) en krijgen dan bij inleveren van het stembriefje een consumptiebon voor een jachtborrel.
  • Vermelding van uw naam als vriend op de Facebook-pagina Vriend van de Nimrod. Via deze site wordt u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte gehouden, ook op Twitter is Vriend van de Nimrod actief.
  • Vrienden doen tevens mee aan de loterij van de vier Nimrod sponsors. Naast de aanwezige vrienden maken ook bezoekers die iets bij hun stands hebben gekocht, kans op een prijs.
  • Vrienden die al vijf jaar lid zijn, ontvangen een aardig aandenken voor al hun steun.

Verder:

Voor Vrienden van de Nimrod met een fysieke beperking is er als extra service een parkeerplaats beschikbaar vlakbij de grote tent. Daarvoor dient u zich per mail op te geven vriendenvandenimrod@gmail.com, o.v.v. parkeren, zodat er parkeerplaatsen gereserveerd kunnen worden.

Voor vragen, opmerkingen of aanmeldingen, kunt u ons een mail zenden via vriendenvandenimrod@gmail.com

 

IMG_2415

 

 Wordt nu lid van de club “Vrienden van de Nimrod”

Je kan je hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar vriendenvandenimrod@gmail.com

Door betaling van € 30,00 op rekeningnummer NL57 SNSB 0852 0157 04 t.n.v. KNJV o.v.v. Vrienden van Nimrod bent u al lid. Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden.

Een ieder (zowel personen als bedrijven e.d.) kan lid worden van de Club “ Vrienden van de Nimrod”

Facebook