Vrienden van de Nimrod

De doelstelling van de club “Vrienden van de Nimrod” is om met het gedoneerde geld een garantie te verkrijgen om in de toekomst ten alle tijden een Nimrod te kunnen organiseren.

De jaarlijkse bijdrage is € 30,00

Wat krijgt u hiervoor:

  • Een persoonlijke uitnodiging voor de Nimrod,
  • Vermelding van vriend op de Nimrod-site in het betreffende jaar van de Nimrod,
  • Vermelding van vriend op een bord tijdens de Nimrod,
  • Een bijzonder speldje met daarop vermeld Vrienden van Nimrod met jaartal als speciaal aandenken.

Vrienden van de Nimrod

 

 

Wordt nu lid van de club “Vrienden van de Nimrod”  

Aanmeldformulier Vrienden van de Nimrod 

Het lidmaatschap is voor een jaar en start altijd op de dag van de Nimrod. Door betaling van € 30,00 op rekeningnummer NL57 SNSB 0852 0157 04 t.n.v. KNJV o.v.v. Vrienden van Nimrod bent u al lid. Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden.

Een ieder (zowel personen als bedrijven e.d.) kan lid worden van de Club “ Vrienden van de Nimrod”

Facebook