De Vriend van de Nimrod Prijs

 

De vrienden stellen een ’De Vriend van de Nimrod Prijs’ beschikbaar, voor de meest aansprekende combinatie die heeft deelgenomen aan !cid_95F36B2E-0FCC-43CB-8091-98C1906E5387de Nimrod in 2018. Uitsluitend diegene die tijdens de Nimrod alle proeven heeft doorlopen en niet is gediskwalificeerd, komt in aanmerking voor de beker.

In geval van ex aequo is het hoogste aantal Nimrodpunten behaald op de Nimrod beslissend. Vanaf 16.00 uur kunnen vrienden stemmen op de voor hen meest aansprekende combinatie (deze combinatie moet voldoen aan het bekerreglement) en krijgen dan bij inleveren in de stand een consumptiebon voor een jachtborrel.

Meestemmen op de dag van de Nimrod? Stuur dan een mailtje naar vriendenvandenimrod@gmail.com