Het Hoogeland – Ede Staal

Een ode aan het Hoogeland in Groningen waar de Nimrod 2019 wordt gehouden van Ede Staal.

Ede Ulfert Staal was leraar Engels en streektaalzanger en -dichter. Hij is bekend geworden met door hemzelf geschreven en gezongen Groningse liedjes over het leven op het Groningse platteland