Vrienden van de Nimrod

De doelstelling van de club “Vrienden van de Nimrod” is om met het gedoneerde geld een garantie te verkrijgen om in de toekomst ten alle tijden een Nimrod te kunnen organiseren.

De jaarlijkse bijdrage is € 30,00

!cid_16E497A1-9613-4D64-BBF4-47D48F691DCB

Word nu lid van de club “Vrienden van de Nimrod”

Je kan je hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar vriendenvandenimrod@gmail.com

Door betaling van € 30,00 op rekeningnummer NL57 SNSB 0852 0157 04 t.n.v. KNJV o.v.v. Vrienden van Nimrod bent u al lid. Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden.

Een ieder (zowel personen als bedrijven e.d.) kan lid worden van de Club “ Vrienden van de Nimrod”

Facebook