Vrienden van de Nimrod

De doelstelling van de club “Vrienden van de Nimrod” is om met het gedoneerde geld een garantie te verkrijgen om in de toekomst ten alle tijden een Nimrod te kunnen organiseren.

Als Vriend van de Nimrod vormt u een belangrijke steunpilaar van de Nimrod. Met een bescheiden donatie maakt u het mede mogelijk dat
het meest prestigieuze jachthonden evenement dat Nederland kent, elk jaar kan worden georganiseerd. Het lidmaatschap gaat altijd in op
de dag van de Nimrod, oftewel de tweede maandag in november. Voor € 30 per persoon of per bedrijfsnaam bent u Vriend voor een jaar.

Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag voor 1 oktober 2021 over te maken op NL59 SnimrodNSB 0785 7041 40 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Nimrod o.v.v. Vriend van Nimrod en uw naam (bedrijfsnaam) en adres.
LET OP, De Stichting Vrienden van de Nimrod heeft een nieuw bankrekeningnummer!
Heeft u betaald, dan wordt uw naam of uw bedrijfsnaam vermeld op de website

Wilt u liever geen naamsvermelding op de website, stuur ons dan een mail. Wilt u graag een factuur met betalingsbewijs ontvangen voor uw
bedrijf wilt u ons dan een mail sturen dan zullen wij daarvoor zorg dragen.

Als u lid bent van Vriend van de Nimrod leveren wij een aantal aansprekende tegenprestaties. In de tent is er een speciale Vriend van
de Nimrodstand. Daar kunt u terecht met al uw vragen of voor een nadere kennismaking.

De Vriend die zich meldt bij de stand krijgen persoonlijk een:
• Vriend van de Nimrod pin 2021
• Nimrod programmaboekje 2021
• parkeergeld retour, indien er sprake is van betaald parkeren
• een consumptiebon
• persoonlijk stemformulier voor de ’De Vriend van de Nimrod Trofee’
• bij inlevering stemformulier een consumptiebon
• vermelding van uw naam op Nimrod site
• voor Vrienden van de Nimrod met een fysieke beperking is er een extra service met een parkeerplaats vlakbij de grote tent. Daarvoor
dient u zich per mail op te geven, o.v.v. parkeren, zodat er parkeerplaatsen gereserveerd kunnen worden.

Voor vragen, opmerkingen of aanmeldingen, kunt u mailen naar: vriendenvandenimrod@gmail.com.

De Nimrod vindt dit jaar plaats op maandag 8 november 2021 in de provincie Drenthe. Graag tot dan!

Namens de Stichting Vrienden van de Nimrod,
Rens Joosen, voorzitter
Jacqueline van der Hart-Snelle, secretaris
Kees Tinga, penningmeester