Artemis út it fryske frije fjild, voorjager Durk van der Heide

 

IT GIET OAN

 

Toen wij Twirre in 2016 ophaalden bij de fokker Klaske Munniksma zei zij al ‘Nimrodje??’ Ze had blijkbaar een goed voorgevoel.

Twirre is onze zevende chess, de tweede met A-diploma’s. Ik heb de chessen altijd gebruikt voor de jacht. Vroeger veelal tijdens de eenden- en hazenjacht, tegenwoordig veel voor apporteerwerk van ganzen. Maar al het andere (roof)wild en de nazoek van een ree doet ze ook met plezier. Ze wil niets anders dan werken voor de baas, een echte praktijkhond.

foto Durk vd Heide 1In 2019 hebben we de SJP-A diploma’s gehaald. Door corona, een ongeval en ziekte waren we pas dit jaar weer klaar voor het MAP-werk. Ze heeft daar laten zien dat ze stabiel is met als gevolg de uitnodiging voor Nimrod, wat wil je nog meer…

Tijdens de afgelopen trainingsjaren en op post, staat het bekje bijna nooit stil…..als er gewerkt wordt gelukkig wel.foto Durk vd Heide 2

We hebben altijd de KNJV-training gedaan, de basis bij Henk Hoogenkamp en daarna de A-training bij Jannes de Jong, heel veel dank daarvoor. Het afgelopen jaar heb ik zelf de MAP-A training gegeven voor een gemotiveerd groepje samen met mijn vrouw Nynke, mijn steun en toeverlaat, zowel tijdens de training als bij de jacht. We gaan vaak samen het veld in. Ook tijdens de jacht/schadebestrijding wordt er  getraind op een afzwaaier, een verre dirigeer en soms een pittige markeer, onder het motto ‘eerst het wild binnen, dan pas het volgende schot.’

Ik wil alle mededeelnemers heel veel succes toewensen op deze Nimrod en niet te vergeten, heel veel dank aan de organisatie en alle medewerkers voor het organiseren van deze bijzondere jubileum Nimrod.