De Vrienden van de Nimrod

Beste vrienden van de Nimrod,

als vriend van de Nimrod bent u een belangrijke steunpilaar van de Nimrod. Met een bescheiden donatie maakt u het mede mogelijk dat het meest prestigieuze jachthonden evenement dat Nederland kent, elk jaar kan worden georganiseerd. Het lidmaatschap gaat altijd in op de dag van de Nimrod, oftewel de tweede maandag in november.

Voor € 30,00 per persoon bent u vriend voor een jaar, tot een dag voor de volgende Nimrod. Wij verzoeken u vriendelijk om € 30,00 voor 01-11-2022 over te maken op NL59 SNSB 0785 7041 40 t.n.v. Stichting Vrienden van de Nimrod o.v.v. Vriend van Nimrod en uw naam en adres. De Stichting Vrienden van de Nimrod heeft sinds 2019 een nieuw bankrekeningnummer!5F245ECE-8120-4005-BF54-68F7ED83F16E

Heeft u betaald, dan wordt uw naam of bedrijfsnaam zo snel mogelijk vermeld op deze website.  Wilt u liever geen naamsvermelding op deze website, stuurt u ons dan ook een mail. Wilt u graag een factuur met betalingsbewijs ontvangen voor uw bedrijf wilt u ons dan een mail sturen dan zullen wij daarvoor zorgdragen. Voor vragen, opmerkingen of aanmeldingen, kunt u ons mailen: vriendenvandenimrod@gmail.com

De Nimrod vindt op 14 november 2022 plaats in de provincie Flevoland. Graag tot dan!

Namens de Stichting Vrienden van de Nimrod: Rens Joosen, voorzitter, Jacqueline van der Hart-Snelle, secretaris, Peter Roorda, penningmeester.