De Vrienden van de Nimrod

Beste vrienden van de Nimrod,

de Stichting Vrienden van de Nimrod stelt zich ten doel het mede mogelijk te maken dat ieder jaar weer deze prachtige wedstrijd wordt georganiseerd. Zo ondersteunden we in de afgelopen jaren door een financiële bijdrage alle Nimrods vanaf 2017. Voorts hebben we een bijdrage gegeven aan de ontwikkeling van het jubileumboek Nimrod 50 jaar en we leggen ieder jaar wat geld opzij dat we reserveren voor het geval dat een grotere bijdrage in enig jaar door omstandigheden nodig zou zijn.

Dat geld wordt jaarlijks middels donaties bij elkaar gehaald en jij bent een van de donateurs!

Daarvoor zijn we je zeer erkentelijk. Je krijgt daar ook wat voor terug:

  • Het mede mogelijk maken van de jaarlijkse Nimrod, dit jaar op zaterdag 11 november 2023
  • Bij onze Vrienden stand op de Nimrod:

    • een herinneringspeldje met jaartal

    • gratis het officiële Nimrod programmaboekje

    • een consumptiebon

Vriendelijk verzoeken wij je om jouw donatie van € 30,00 voor de Nimrod van 2023 over te maken op NL59 SNSB 0785 7041 40 t.n.v. Stichting Vrienden van de Nimrod o.v.v  je naam en e-mailadres. Je bent dan donateur voor de periode 1 juli 2023 tot 1 juli 2024. Je naam of bedrijfsnaam wordt dan vermeld op onze website. Om gebruik te maken van onze service op de dag van de Nimrod, verzoeken wij je uiterlijk op de dag van de Nimrod jouw donatie betaald te hebben (bewijs daarvan kan gevraagd worden).

Wil je liever geen naamsvermelding stuur ons dan na betaling een e-mail. Desgewenst kun je ook een factuur met betalingsbewijs ontvangen.

Heb je nog vragen, gebruik hiervoor dan ons e-mailadres: vriendenvandenimrod@gmail.com

De Nimrod vindt plaats op 11 november 2023. Graag tot dan!

Namens de Stichting Vrienden van de Nimrod,

 

Rens Joosen, voorzitter

Peter Roorda, penningmeester

Jacqueline van der Hart-Snelle, secretaris