Jubileumboek Nimrod 50 jaar

Naast de organisatie van de Jubileum Nimrod 50 jaar heeft de Stichting het voornemen een jubileumboek uit te geven waarin 50 jaar Nimrod wordt weergegeven. In het boek zijn verhalen opgenomen van deelnemers, samenvattingen van proeven, foto’s en overige verhalen. Het boek zal een omvang hebben van ongeveer 175 pagina’s. De Jubileum Nimrod is uiteraard ook in dit boek opgenomen.


Betaling
Door €44,95 over te maken op IBAN NL56INGB0006365122 ten name van Stichting Nimrod 50 jaar en onder vermelding van Jubileumboek Nimrod 50 jaar wordt het boek in het eerste kwartaal van 2024 naar u opgestuurd. Vergeet niet uw adres erbij te vermelden.
Een e-mail sturen naar het secretariaat kan ook, dan sturen wij u een factuur. Het boek wordt in het eerste kwartaal van 2024 naar u opgestuurd.

Om de uitgifte van het jubileumboek mogelijk te maken en het ontwerp op een professionele wijze gestalte te geven, heeft de stichting wat financiële hulp nodig. Met name rasverenigingen, die hun honden de afgelopen jaren hebben mogen afvaardigen, is gevraagd om een donatie.

Ook u kunt ons helpen middels een donatie het jubileumboek mogelijk te maken. De donatie kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de Stichting Nimrod 50 jaar IBAN NL56INGB0006365122.

Bij een donatie van €250 of meer krijgt u:

  • naamsvermelding op een pagina in het jubileumboek
  • een gratis presentexemplaar
  • na betaling naamsvermelding op de Nimrod website

Alle andere donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom. Vanaf €100 krijgt u naamsvermelding in het jubileumboek. Alle donateurs worden tevens vermeld op onze facebookpagina