Locatie Nimrod 2024

Op deze pagina vindt u informatie over de locatie van de Nimrod 2024 in de provincie Overijssel.

Read More

Deelnemers 2024

Op deze pagina worden begin november de deelnemers aan de Nimrod 2024 zichtbaar

Read More

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt vervat in een CJP-bulletin. Dat bulletin wordt jaarlijks in oktober voorafgaande aan de Nimrod van het daaropvolgende jaar op de ORWEJA site gepubliceerd.

Read More

Nimrodpunten 2024

De Nimrodpunten van alle kandidaten die voor deelname in aanmerking komen worden bijgehouden op deze pagina

Read More