Locatie Nimrod 2024

Op deze pagina vindt u te zijner tijd informatie over de exacte locatie van de Nimrod 2024 in de provincie Overijssel.

Read More

Deelnemers 2023

Op deze pagina worden begin november de deelnemers aan de Nimrod 2023 zichtbaar

Read More

Ben jij al Vriend van de Nimrod?

De Stichting Vrienden van de Nimrod stelt zich ten doel het mede mogelijk te maken dat ieder jaar weer deze prachtige wedstrijd wordt georganiseerd.

Read More

Selectieprocedure

De selectieprocedure wordt vervat in een CJP-bulletin. Dat bulletin wordt jaarlijks in oktober voorafgaande aan de Nimrod van het daaropvolgende jaar op de ORWEJA site gepubliceerd.

Read More

Nimrodpunten 2023

De Nimrodpunten van alle kandidaten die voor deelname in aanmerking komen worden bijgehouden op deze pagina

Read More