Selectieprocedure 2022

 • Het maximum aantal deelnemende honden is in beginsel 18.
 • Om voor deelname in aanmerking te komen, moeten in het lopende seizoen van de jachthondenproeven tenminste twee A-diploma’s op een Meervoudige Apporteerproef zijn behaald.
 • Een zelfde hond mag slechts eenmaal aan de Nimrodproef deelnemen, ongeacht de resultaten.
 • Een hond die twee of meerdere keren is gediskwalificeerd op een jachthondenproef in de periode, die ligt tussen de Nimrodproef waarvoor de selectie geldt en de Nimrodproef uit het jaar daarvoor, wordt uitgesloten van deelname.
 • Als in een bepaald jaar geen Nimrodproef is gehouden, moet i.p.v. “de Nimrodproef uit het jaar daarvoor” worden gelezen “de tweede maandag in november van het jaar daarvoor”.

Voor iedere genomineerde hond wordt het aantal Nimrodpunten vastgesteld door de twee beste MAP-resultaten (A-niveau) behaald in het lopende jaar, op te tellen:

 • Voor iedere 1e plaats:   100 punten.
 • Voor iedere 2e plaats:     98 punten.
 • Voor iedere 3e plaats:     96 punten.
 • Voor iedere 4e plaats:     94 punten.
 • Voor iedere 5e plaats:     92 punten.
 • Enz.

Bij de vaststelling van het aantal Nimrodpunten dient er rekening mee gehouden te worden, dat honden die al aan een Nimrodproef hebben deelgenomen, geacht worden niet te zijn geplaatst. Aan deze honden worden daarom geen Nimrodpunten toegekend.

Honden die in de uitslag van een MAP hetzelfde puntentotaal hebben, krijgen hetzelfde aantal Nimrodpunten toegekend. De daaropvolgende hond krijgt het aantal punten, dat hem krachtens zijn plaatsing toekomt.

 • De selectie verloopt in twee ronden.
 • In de eerste ronde wordt van ieder ras de genomineerde hond met het hoogste aantal Nimrodpunten geselecteerd. Wordt de uitnodiging niet aangenomen, dan wordt de op één na hoogst geplaatste hond van het betreffende ras uitgenodigd, enz.
 • In de tweede ronde worden de “overige plaatsen” ongeacht het ras toegewezen aan de honden, die het best hebben gepresteerd. Zij worden geplaatst in volgorde van de behaalde Nimrodpunten, waarbij de hond met het hoogste aantal punten voorgaat.
 • Zowel voor de eerste als de tweede ronde geldt, dat de volgorde van honden met een zelfde aantal Nimrodpunten wordt bepaald door de som van de puntentotalen van de beide A-diploma’s, behaald op de twee MAP’s op basis waarvan de Nimrodpunten zijn vastgesteld. Daarbij gaat de hond met een hoger aantal diplomapunten voor een hond met een lager aantal punten. Mochten de honden weer gelijk eindigen, dan beslist de C.J.P. aan de hand van verder behaalde resultaten.