Trofee De Winde

De Trofee De Winde werd uitgereikt:

 • 2019 Flo des Terres d’Argos, Epagneul Picard, eigenaar Daphne Horsch
 • 2017 Ayka, Heidewachtel, eigenaar Franc de Kieviet
 • 2016 Parisienne de la Bruyere des Marais, Epagneul Bleu Picardië, eigenaar Renate Fennis
 • 2015 Kilian Eline van de Chesannehof, Heidewachtel, eigenaar Hans Joosten
 • 2014 Easy Noa van het Rotherink, Cesky Fousek, eigenaar Ellis Olde Bolhaar
 • 2012 Hunter v.d. Slotbosse-Heide, Duitse staande korthaar, eigenaar Coen van Gerven
Ellis

Ellis Olde Bolhaar 2014

Coen

Coen van Gerven 2012

Joosten

Hans Joosten 2015

cid_32310153-0355-401f-a054-ca28c42da35e

Renate Fennis 2016

 

 

656A08E5-EB4A-4843-A210-15C863C1300F

Daphne Horsch 2019

 

 


Reglement

Trofee De WindeDe “TROFEE DE WINDE” is een wisselprijs bestemd voor de hoogst geëindigde Continentale Staande Hond op een Nimrodproef die vóór die Nimrodproef minimaal een kwalificatie Goed heeft behaald op een kampioenschapsveldwedstrijd  in Nederland zoals geregeld in het AVR, supplement voor Staande Honden. Uitsluitend indien in enig jaar geen der deelnemers een kwalificatie of een CQN heeft behaald op een kampioenschapsveldwedstrijd in Nederland wordt de trofee toegekend aan een hond, die in Nederland een kwalificatie heeft behaald op een veldwedstrijd in de noviceklasse of in de jeugdklasse, zoals geregeld in het AVR, supplement voor Staande Honden.

Doelstelling

Door de ontwikkelingen in het jachtbedrijf en in de jachthondensport in Nederland dreigt de aandacht voor de primaire taak van de staande hond verloren te gaan. Met de instelling van deze trofee, die tijdens de Nimrodproef zal worden uitgereikt, wordt naast de taak van de staande hond ná het schot, aandacht gevraagd voor diens primaire taak, het werk vóór het schot.

Puntentelling

SONY DSC

ontwerper “TROFEE DE WINDE” Joep Rooijakkers

Hoogste ooit behaalde kwalificatie op een kampioenschaps-voorjaarsveldwedstrijd  of een kampioenschaps-najaarsveldwedstrijd  in Nederland.

 • Kwalificatie U – 4 punten
 • Kwalificatie ZG – 3 punten
 • CQN – 2 punten
 • Kwalificatie G – 1  punt

Deelname Nimrodproef

 • Deelnemer  Nimrod (zonder diploma) – 6 punten
 • AA diploma (niet winnaar) – 8 punten
 • Winnaar Nimrod  – 10 punten

In geval van ex aequo is het hoogste aantal wedstrijdpunten behaald op de Nimrod beslissend. Een kwalificatie behaald op een veldwedstrijd in de noviceklasse of in de jeugdklasse levert geen punten op. Het aantal Nimrod-punten als hierboven bedoeld is dan bepalend. Ook dan is in geval van ex aequo het hoogste aantal wedstrijdpunten behaald op de Nimrod beslissend.

De hond die gediskwalificeerd wordt op de Nimrod komt niet in aanmerking voor uitreiking van de Winde’s trofee.

Toelichting

 • Minimaal te behalen aantal punten: 0 + 6= 6
 • Maximaal te behalen aantal punten: 4+10= 14
 • Deelnemer Nimrod (zonder diploma) met een ooit behaalde kwalificatie U behaalt  4+6=10 punten.
 • Winnaar Nimrod met een ooit behaalde kwalificatie G behaalt 10+1=11 punten

Eigendom

De “Trofee de Winde” is door zijn ontwerper en maker de heer Joep Rooijakkers ter beschikking gesteld aan de C.J.P. en blijft het permanente eigendom van de C.J.P. De trofee is derhalve een eeuwigdurende wisseltrofee. De winnaar ontvangt de trofee in bruikleen tot de eerstvolgende Nimrodproef, doch niet langer dan voor de duur van één jaar. De winnaar is verplicht als een “goed huisvader” voor de “Trofee de Winde” zorg te dragen en deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s waartegen gebruikelijk verzekerd wordt. De naam van de winnende hond en zijn voorjager, alsmede het jaartal, zullen door en op kosten van de C.J.P.  worden gegraveerd in de plaat op de sokkel van de Trofee.