Nimrod 50 jaar

In november 2023 viert Orweja het 50-jarig bestaan van de Nimrod. Om dit evenement gestructureerd te laten verlopen is een stichting in het leven geroepen namelijk Stichting Nimrod 50 jaar.

50Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Rens Joosen, voorzitter
  • Jos Waltmans, vice-voorzitter
  • Jantine van Rijsbergen, secretaris
  • Betty van der Woude, penningmeester

 

Naast de organisatie van dit jubileum heeft de stichting het voornemen een jubileumboek uit te geven waarin 50 jaar Nimrod wordt weergegeven. In het boek zijn verhalen opgenomen van deelnemers, samenvattingen van proeven, foto’s en overige verhalen. Het boek zal een omvang hebben van ongeveer 175 pagina’s.

Om de uitgifte van het jubileumboek mogelijk te maken en het ontwerp op een professionele wijze gestalte te geven, heeft de stichting wat financiële hulp nodig. Met name rasverenigingen, die hun honden de afgelopen jaren hebben mogen afvaardigen, is gevraagd om een donatie.

Ook u kunt ons helpen middels een donatie het jubileumboek mogelijk te maken. De donatie kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de Stichting Nimrod 50 jaar IBAN NL56 INGB 0006 3651 22.

Bij een donatie van €250 of meer krijgt u:

  • naamsvermelding op een pagina in het jubileumboek
  • een gratis presentexemplaar
  • na betaling naamsvermelding op de Nimrod website

Alle andere donaties zijn natuurlijk ook van harte welkom. Vanaf €100 krijgt u naamsvermelding in het jubileumboek. Alle donateurs worden tevens vermeld op onze facebookpagina